Oferta usług geodezyjnych

 

pomiar na mapieUsługi przez nas świadczone, dla czytelności i przejrzystości obrazu, podzieliliśmy na kategorie:

 

Fachowe doradztwo z zakresu:

 • geodezyjno-kartograficzno-prawnego,
 • technicznego i inżynierskiego.

 

Świadczenia dotyczące nieruchomości:

 • ustalanie przebiegu granic nieruchomości,
 • wyznaczanie punktów granicznych
 • rozgraniczanie nieruchomości,
 • podziały działek,
 • scalenia i połączenia działek,
 • analizy i regulacje sytuacji prawnych nieruchomości (w tym tych przedwojennych).

 

Obsługa dotycząca inwestycji:

 • mapy sytuacyjno-wysokościowe pod projekty;
 • mapy numeryczne w formatach: dxf, .dgn, .dwg (AutoCAD);
 • wytyczenia budynków oraz sieci uzbrojenia terenu;
 • pomiary inwentaryzacyjne oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej urządzeń podziemnych sieci uzbrojenia terenu;
 • pomiary do odbioru budynków;
 • pomiary drogowe oraz kolejowe.

 

Pomiary specjalne:

 • pomiary objętości mas ziemnych,
 • pomiary przemieszczeń i odkształceń,
 • pomiary inżynieryjne, wysokościowe,
 • ekspertyzy techniczne.

Jeżeli mają Państwo specjalne życzenia z dziedziny geodezji, o których nie wspomnieliśmy wyżej, czekamy na kontakt – z przyjemnością podsuniemy odpowiednie rozwiązanie.

Podczas realizacji zleceń respektujemy wszelkie założenia i ściśle trzymamy się założonego planu. Nie zaskoczymy Państwa ukrytymi kosztami, co więcej możemy dać gwarancję ich niezwykłej przystępności, jak na tak wysoką jakość świadczonych usług. Gwarantujemy w pełni satysfakcjonujący rezultat końcowy.
Zapraszamy do współpracy klientów z miasta Bielsko Biała oraz okolic.

 

Geodeta sądowy:

 • ustalenia granic
 • służebność drogi koniecznej
 • podziały nieruchomości

Nasze specjalizacje

mężczyzna rozkładający ręce

Fachowe doradztwo

jałowe pole

Świadczenia dotyczące nieruchomości

wykres

Obsługa dotycząca inwestycji

budowa

Pomiary specjalne

Geodeta sądowy

Geodeta sądowy